Our Services

บริการงานคดี

บริการให้คำปรึกษากฎหมาย ฟ้องคดี ว่าความ ดำเนินคดี โดยทีมทนายความมืออาชีพที่มีความชำนาญ ด้านกฎหมาย เน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว.

บริการติดตามทวงถาม

เราให้ความสำคัญกับการได้รับชำระหนี้ของลูกค้า จึงได้จัดทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์สูงมาให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้.

บริการงานสืบทรัพย์และบังคับคดี

บริการด้านงานสืบทรัพย์และบังคับคดีจากผู้มีประสบการณ์สูงในด้านงานบังคับคดี เน้นคุณภาพในการทำงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จสูงสุด.

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 โดยมีที่ปรึกษาอาวุโสที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานกับบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ ร่วมด้วยทีมทนายความและผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานและมีความเชี่ยวชาญระบบงานด้านกฎหมายเป็นอย่างสูงด้วยประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม รวมไปถึงความรู้พิเศษในกฎหมายเฉพาะด้านต่างๆบริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด 

จึงสามารถให้บริการงานด้านกฎหมายได้อย่างครบวงจร ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด.

279/3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

TEL : 02-274-8977-78

FAX : 02-274-8974

กิจกรรม

Coming Soon